Prislista

Priset på tandvård varierar beroende på vilken ålder du har och hur stort ditt bidrag från det statliga tandvårdsstödet är.

I Västra Götaland har barn och ungdomar fri tandvård till och med den 31 december det år de fyller 23 år. Därefter har man rätt till statligt tandvårdsstöd. Hos Tandläkare Åsa Gadler kan vi emot dig fr.o.m. det året som du fyller 20 år.

Prisexempel för en undersökning hos tandläkare Åsa Gadler

Om du är mellan 24 och 29 år, eller över 65 år :
Tandundersökning 1000 kr
Avlägsnande av tandsten 350 kr
Allmänt tandvårdsbidrag -600kr

Du betalar 750 kr

Om du är mellan 30 och 64 år :
Tandundersökning 1000 kr
Avlägsnande av tandsten 350 kr
Allmänt tandvårdsbidrag -300 kr

Du betalar 1050 kr

Återbud ska ske 24 timmar före behandling, om du lämnat återbud för sent eller uteblir får du betala för det planerade besöket.
Hur mycket beror på hur lång tid som är bokad.

Priser på några av våra vanligaste behandlingar:

Hör följer en förenklad prislista på några av våra vanligaste behandlingar innan avdrag.Tänk på att avdraget varierar beroende på hur mycket tandvård du förbrukat under behandlingsåret. (se högkostandsskydd)

Undersökning 1000 kr
Fyllning:
Två ytor på hörntand eller framtand

1 200 kr
Två ytor på kindtand 1 600kr
Krona (helkeramisk) 7 000 kr
Rotfyllning:
Tand med en rotkanal

3 865 kr
Tand med två rotkanaler 4 800 kr
Tand med tre rotkanaler 5 900 kr
Tanduttagning, en tand 1 300 kr
Bettskena 4 200kr
Blekning en käke 2 000 kr

 

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar:
  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Särskilt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd
Det allmänna tandvårdsbidraget:
  • Från och med det år man fyller 24 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.
Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Det särskilda tandvårdsbidraget:
Du får ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som du får till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna. Det behövs oftast ett läkarintyg som visar vilken sjukdom du har och ibland även ett salivprov. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Högkostnadsskyddet:
Högkostnadsskyddet innebär att staten står för en del av dina tandvårdskostnader när de sammanlagt summerar till 3.000 kronor eller mer enligt referensprislistan (=bidragsgrundande kostnad). Därefter får du följande ersättning:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3.000 kronor enligt referensprislistan
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15.000 kronor enligt referensprislistan

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen får du inte tandvårdsstöd för denna överskjutande del.

Högkostnadsskyddet beräknas för de åtgärder som du får gjorda under en period på tolv månader.
Det är lite krångligt, men som tur är har vi ett journalprogram som hjälper oss att hålla ordning på detta.
Innan vi påbörjar en behandling får du alltid ett kostnadsförslag. Ibland finns flera alternativ till behandling och vi gör då fler kostnadsförslag som vi tillsammans kan diskutera.

Är du intresserad av att veta mer kan du gå in och läsa på
Försäkringskassa.se
TLV.se
1177.se