Behandlingar

Innan vi påbörjar en behandling får du alltid ett kostnadsförslag, se prislistan för mer information »

Förebyggande tandvård/ tandundersökning:

Med regelbundna kontroller hos tandläkaren kan mindre skador på dina tänder upptäckas och åtgärdas i ett tidigt stadium. Även andra tecken på sjukdom såsom tandlossningsbesvär eller inflammationer i tandbenet kan i god tid förebyggas och behandlas.

Det är vårt mål att du ska kunna behålla en god tandhälsa livet ut.

Hål i tänderna/ fyllning:

Mindre hål i tänderna lagas med tandfärgat fyllningsmaterial.

Komposit är det vanligaste fyllningsmaterialet. Komposit är en typ av plast med stor hållbarhet och styrka och som går att putsa upp till emaljglans för bästa estetik och komfort.

Ersätta flera tänder/ tandprotes:

En helprotes ersätter alla tänder i en käke. En delprotes ersätter en eller flera tänder. Dessa kan plockas ut ur munnen och sitter alltså inte fast såsom en bro eller ett implantat.

Proteserna tillverkas också av tandteknikerna på labbet intill oss och vi har möjlighet att påverka hela arbetsgången för att få en så fin och funktionell protes som det är möjligt.

Skalfasader, kron- och broterapi:

Vid stora skador på tänderna gör vi skalfasader eller kronor för att optimera estetiken och hållfastheten. När en eller flera tänder saknas och vi behöver ersätta dessa gör vi broar. Det innebär att man har stödtänder som bär bron och tänderna där emellan kallar vi för ”hängande led”. Med dagens porslinsteknik kan man göra dessa kronor och broar mycket vackra och naturliga.

Vi har ett nära samarbete med vår tandtekniker. Du kan läsa om våra duktiga tandtekniker under tandtekniskt lab » .

 Rotfyllning:

Det kan finnas flera anledningar till att man behöver rotfylla en tand. Några anledningar kan vara ett stort kariesangrepp, stora fyllningar eller en spricka i tanden. Dessa olika skador har då orsakat en inflammation eller en infektion av pulpan inne i tanden.

En rotbehandling innebär att hela pulpan tas bort med små filar som man för ner i rotkanalerna. Sedan fyller man rotkanalerna med ett rotfyllningsmaterial. Efter en avslutad rotfyllning är kvarvarande tandmaterial ofta tunt och skört. Det kan därför vara klokt att förse tanden med en porslinskrona för att den ska hålla att tugga på.

Ersätta enstaka tänder/ tandimplantat:

När en eller flera tänder behöver ersättas är implantat ofta den bästa lösningen. Behandling med implantat innebär att en eller flera titanskruvar opereras in i tandbenet. Titanskruvarna används sedan för att fästa kronor eller broar.

Behandling med implantat är optimalt om man vill slippa borra i bredvidliggande tänder för att göra en bro, eller om det inte finns tänder som kan bära en brokonstruktion. När broarnas eller kronans form och utseende ska planeras görs det i samarbete med vår tandtekniker för att uppnå bästa möjliga funktion och estetik. Vi arbetar främst med implantat från Nobel Biocare »

Gnisslar du tänder?Bettskena:

Många symptom som t.ex. huvudvärk, ömhet i tuggmuskler och käkleder, värk i nacke axlar och rygg kan vara orsakade av att vi pressar eller gnisslar tänder. Oftast kan man också se att tänderna har tagit skada.

Bettskenan skyddar tänderna och avlastar käkleden och tuggmuskulaturen. I de flesta fall kan besvären lindras och många gånger kan man bli helt besvärsfri.

Missfärgade tänder?Tandblekning:

Flera av oss upplever att tänderna blir missfärgade med åren. En del missfärgningar är ytliga och går att putsa bort. Om missfärgningen däremot ligger djupare in i emaljen kan man behöva bleka tänderna för att få dom vitare.

Vi använder oss av den metod som ger bäst resultat och som även är mest skonsam för tänderna. Fråga så få du mer information!

Digital röntgen och panorama röntgen:

Vid ett undersökningstillfällena tas oftast ca 4 st mindre röntgenbilder för kontroll och uppföljning av tandstatus. Detta är många gånger tillräckligt.

I de fall då man skall göra en lite större behandling görs först en mer omfattande röntgenundersökning där man kan se alla tänder och båda käkarna på samma röntgenbild. detta kallas för panoramaröntgen och ger oss en mycket god överblick över dina tänder och tandbenet.

 Tandkirurgi:

Visdomständer / svårtillgängliga tänder.
Ibland behöver man operera för att få insyn och tillgänglighet till en tand som ska tas bort. Genom att frilägga tanden som vid operation får vi en bättre och säkrare åtkomlighet till tanden som ska tas bort.

Rotspetsoperationer.
Rotspetsoperationer utförs när en redan rotfylld tand har en infektion vid rotspetsen och man inte har möjlighet att göra om rotfyllningen. Genom en operation kan man då skapa sig tillgänglighet till rotspetsen för att avlägsna infektionen.

Implantatoperationer.
Se implantat ovan.